TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Kontakta David Oscarsson, (C)

Ditt brev kommer att skickas till David Oscarsson (C). Observera att det du skriver kan komma att bli en offentlig handling.