TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Kontakta Christer Segerstéen, (M)

Ditt brev kommer att skickas till Christer Segerstéen (M). Observera att det du skriver kan komma att bli en offentlig handling.