TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Kontakta Jan-Åke Johansson, (S)

Ditt brev kommer att skickas till Jan-Åke Johansson (S). Observera att det du skriver kan komma att bli en offentlig handling.