TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Kontakta Maj-Viol Thostrup, (V)

Ditt brev kommer att skickas till Maj-Viol Thostrup (V). Observera att det du skriver kan komma att bli en offentlig handling.