TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Det finns 132 förtroendevalda i databasen.

Sök förtroendevald

Och/Eller..